Đề minh họa tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đề minh họa tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã trở nên phong phú hơn với ba dạng mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của bài thi. Sự đa dạng này phản ánh cam kết của các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu trong việc cải thiện chất lượng đào tạo tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông, đồng thời tạo ra một môi trường thi cạnh tranh và khuyến khích sự sáng tạo.

Những dạng mới này không chỉ tập trung vào việc áp dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp vào thực tiễn một cách hiệu quả mà còn thúc đẩy khả năng viết văn bản sáng tạo và logic của thí sinh. Điều này phản ánh xu hướng hiện đại trong giáo dục, nhấn mạnh vào việc phát triển năng lực toàn diện cho học sinh, không chỉ là kiến thức mà còn là kỹ năng và thái độ sống. Điều này được lấy cảm hứng từ hai nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực.

Mở Rộng Phạm Vi: Sự Đa Dạng Mới trong Đề Minh Họa Tiếng Anh 2025

Đề minh họa tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2025 đã trở nên phong phú hơn với ba dạng mới, đặc biệt chú trọng vào việc áp dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp vào thực tiễn cũng như khả năng viết văn bản. Điều này được Tiến sĩ Nguyễn Thị Chi và nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu rõ tại hội thảo “Dạy – học nhằm phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”, diễn ra vào ngày 31/3.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh rằng việc đổi mới dạng bài trong đề thi tham khảo năm 2025 phần nào hướng tới mục tiêu người học sử dụng tiếng Anh trong cả học tập và giao tiếp, phát triển toàn diện 4 kỹ năng.

Đề minh họa tiếng Anh

Đề Minh Họa Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2025 và 3 Dạng Bài Mới

Dựa trên phân tích đề minh họa tiếng Anh, hai báo cáo viên nhận thấy một số điểm mới liên quan đến kiến thức và kỹ năng, thể hiện qua ba dạng bài.

Đề Minh Họa tiếng Anh Dạng Kiến Thức

Đối với kiến thức, ngoài dạng bài điền từ vào đoạn văn truyền thống, đề thi minh họa tiếng Anh năm 2025 đã thêm một dạng bài điền từ vào các văn bản có tính thực tiễn như thông báo, quảng cáo. Điều này đòi hỏi học sinh phải áp dụng kiến thức từ vựng và ngữ pháp vào các tình huống thực tế. Số lượng câu hỏi cũng được tăng lên, tạo điều kiện cho học sinh phát triển kỹ năng đọc hiểu và áp dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh rộng hơn.

Đề Minh Họa tiếng Anh Dạng Kỹ Năng

Về kỹ năng, đề minh họa tiếng Anh năm 2025 chú trọng nhiều về năng lực viết văn bản. Trong các đề từ năm 2024 trở về trước, thí sinh thường được yêu cầu viết câu gián tiếp qua các dạng bài chọn câu có nghĩa tương đương hoặc kết hợp câu. Tuy nhiên, ở đề thi năm 2025, thí sinh sẽ được đánh giá qua hai dạng mới là sắp xếp câu thành đoạn và điền câu/vế câu vào văn bản. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng sắp xếp ý và biến chúng thành các đoạn văn mạch lạc, cũng như hiểu rõ văn bản để chọn từ hoặc vế câu phù hợp nhất. Điều này cũng thể hiện một tiêu chí đánh giá nâng cao sự hiểu biết và ứng dụng của học sinh đối với ngôn ngữ Anh.

Đề Minh Họa tiếng Anh Dạng Điền Từ

Trong đề minh họa tiếng Anh dạng điền từ vào thông báo/quảng cáo, thí sinh được yêu cầu điền từ vào văn bản để hoàn thiện thông điệp trọn vẹn. Một ví dụ cụ thể được nhóm nghiên cứu lấy từ đề minh họa là:

Thông báo

“Đoàn Thanh niên trường __________ về tiệc cuối năm, yêu cầu tất cả học sinh có mặt lúc 19h ngày 29/5. Mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục biểu diễn không quá 5 phút cho chương trình tài năng. Các lớp đề cử một học sinh tham gia sự kiện “King and Queen of the Night”.

Thí sinh cần điền vào chỗ trống một từ hoặc một cụm từ phù hợp nhằm hoàn thiện thông điệp của thông báo.

Đây là thể loại văn bản gắn liền với thực tiễn giao tiếp, nhất là trong trường học khi thông báo về các sự kiện hoặc hoạt động cộng đồng. Từ vựng và ngữ pháp được kiểm tra trong diễn ngôn có bối cảnh cụ thể của thông báo.

Ngoài ra, trong dạng bài sắp xếp các câu, thí sinh được yêu cầu sắp xếp các câu đã cho thành một đoạn văn hoặc lá thư có ý nghĩa. Điều này đòi hỏi thí sinh phải sử dụng từ nối và cấu trúc văn bản một cách mạch lạc và thống nhất để truyền tải thông điệp một cách rõ ràng và hiệu quả. Điều này chú trọng đến khả năng hình thành văn bản để truyền tải thông điệp trọn vẹn và sáng tạo.

Đề Minh Họa Tiếng Anh và 3 Dạng Bài Mới 

Sáng Tạo trong Học Tập: Kỹ Thuật Truyền Thống và Đổi Mới trong đề minh họa tiếng Anh

Theo Tiến sĩ Chi, các trường có thể nắm bắt những thay đổi trong cách thức kiểm tra và đánh giá của bài thi, nhưng vẫn nên duy trì các hình thức truyền thống như thuyết trình, đóng kịch, tranh luận, thảo luận, viết báo… trong các hoạt động kiểm tra và đánh giá thường xuyên. Việc này không chỉ giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp và ngôn ngữ mà còn chuẩn bị cho các bài thi đánh giá riêng của từng trường học.

“Nhà trường cần đa dạng và linh hoạt các hình thức kiểm tra đánh giá, hướng đến những dạng bài đổi mới, không nên chỉ dừng lại ở việc giúp học sinh đi thi,” cô Chi nhấn mạnh. Điều này là cách để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh không chỉ trong việc học tập mà còn trong khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.

Cô cũng đề xuất rằng giáo viên cần phải chuẩn bị các hoạt động giảng dạy phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tận dụng nguồn ngữ liệu có sẵn để giúp học sinh làm quen với các dạng bài mới. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về yêu cầu và cách thức làm bài của các dạng mới trong kỳ thi, đồng thời phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế.

Năm 2025 đánh dấu sự ra đời của thế hệ học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong kỳ thi tốt nghiệp. Kỳ thi này bao gồm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh cũng được phép chọn hai môn từ danh sách các môn còn lại trong chương trình phổ thông, bao gồm: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (bảy ngôn ngữ: Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn).

So với thời gian trước đây, số lượng môn thi đã giảm và Ngoại ngữ đã trở thành môn tự chọn. Thời gian làm bài cho môn này cũng đã bị cắt giảm từ 60 phút xuống còn 50 phút, cùng với việc số lượng câu hỏi giảm xuống còn 40, so với con số 50 như hiện tại. Điều này là một phản ánh của sự thay đổi và tiến bộ trong quy trình giáo dục, đồng thời hướng tới một cách tiếp cận học tập linh hoạt và hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *