Trường Sĩ quan Đặc công

10 Tốt
Trang chủ Chưa phân loại

Trường Sĩ quan Đặc công là một trường đào tạo Sĩ quan trực thuộc Binh chủng Đặc Công, là một trong những cái “nôi” đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công và các đơn vị trong toàn quân.

Trường được thành lập vào ngày 20 tháng 7 năm 1967. Khi mới thành lập, trường mang tên Trường Bổ túc cán bộ Đặc công.

Trường Sĩ quan Đặc công – Cái nôi đào tạo những con người đặc biệt tinh nhuệ

Lịch sử hình thành

Cùng với sự phát triển, trưởng thành về quy mô lực lượng của toàn Binh chủng trong cuộc chống Mỹ cứu nước và trước nhu cầu đội ngũ cán bộ trong xây dựng, phát triển lực lượng Đặc công, ngày 20 tháng 7 năm 1967, Tổng Tham mưu trưởng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc cán bộ Đặc công trực thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng.

Tiếp đến ngày 12 tháng 2 năm 1974, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 13 chuyển Trường bổ túc cán bộ Đặc công thành Trường sĩ quan Đặc công.

Từ năm 1993 Nhà trường đào tạo sĩ quan chỉ huy có trình độ cao đẳng. Đến tháng 9 năm 1998 cùng với các trường sĩ quan trong toàn quân thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nhà trường đào tạo sĩ quan Đặc công có trình độ đại học theo ba chuyên ngành: Đặc công Nước, Đặc công Bộ và Đặc công Biệt động.

Hiện nay Nhà trường đứng chân trên địa bàn Thị Trấn Xuân Mai và Xã Tân Tiến – Huyện Chương Mỹ – Thành phố Hà Nội.

Chức năng

Chức năng của Nhà trường là: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công theo yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao và nghiên cứu, ứng dụng, phát triển Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đặc công, các lĩnh vực liên quan đến tác chiến Đặc công và Khoa học giáo dục – đào tạo quân sự.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Nhà trường được giao là:

 • Tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Đặc công Việt Nam và Quốc tế.
 • Tổ chức nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật Quân sự Đặc công.
 • Xây dựng nhà trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có môi trường văn hoá lành mạnh.
 • Sẵn sàng chiến đấu, phòng chống “DBHB”- BLLĐ và chống khủng bố; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
 • Trình diễn kỹ, chiến thuật Đặc công phục vụ các phái đoàn trong nước và quốc tế nghiên cứu, học tập.
 • Huấn luyện dự bị động viên.
 • Trong những năm gần đây Nhà trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo lực lượng Đặc công chống khủng bố và liên kết đào tạo trình độ cao đẳng cho Bộ công an.

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường hiện nay:

 • Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng, Chính ủy, Phó hiệu trưởng Đào tạo, Phó hiệu trưởng, Phó chính ủy.
 • Khối cơ quan: Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tham mưu hành chính, Ban Khoa học Quân sự, Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và Ban Tài chính.
 • Khối giáo viên: Khoa KHXH&NV, Khoa Quân sự chung, Khoa Chiến thuật, Khoa Đặc công Biệt động, Khoa Đặc công Nước, Khoa Kỹ thuật, Khoa Thông tin, Khoa Xe máy, Khoa Thể lực và Khoa Văn hóa cơ bản.
 • Khối hệ học viên: Hệ Đại học, Hệ Bổ túc cán bộ, Hệ Quốc tế và Hệ Hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kĩ thuật.

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Sĩ quan Đặc công

Địa chỉ

Trường Sĩ quan Đặc Công QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam