Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

6 Trung bình
Trang chủ Chưa phân loại

Chức năng

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và truyền hình ở bậc đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn; nghiên cứu và thực nghiệm trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, và truyền hình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường và góp phần xây đựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiếp đậm đà bản sắc dân tộc.

Cơ cấu tổ chức

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của trường gồm có hội đồng trường và các hội đồng tư vấn

Hội đồng trường gồm:

 • Hiệu trưởng.
 • Một số Phó hiệu trưởng.
 • Các Trưởng Khoa và một số Trưởng phòng chức năng liên quan.
 • Một số Trường trung tâm, xưởng, nhà hát.
 • Một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giáo sư, nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân đang công tác tại Trường.

Các hội đồng tư vấn khác gồm:

 • Hội đồng tuyển dụng.
 • Hội đồng lương
 • Hội đồng thi đua
 • Hội đồng khen thưởng và kỷ luật
 • Hội đồng xét cấp học bổng và học phí
 • Hội đồng tuyển sinh
 • Hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp

Các phòng ban chức năng

Các phòng ban chức năng của trường Đại Học Sân Khấu – Điện ảnh TP. HCM gồm có:

 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Hành chính – Quản trị
 • Phòng Kế toán – tài vụ
 • Phòng Công tác chính trị – Quản lý học sinh – Sinh viên
 • Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
 • Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng của phòng.

Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm , miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng. Nhiệm kỳ của các Trưởng, Phó phòng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể bổ nhiệm lại.

Các khoa đào tạo

Trường Đạ học Sân Khấu – Điện ảnh TP. HCM hiện có các khoa đào tạo:

 • Khoa Diễn viên sân khấu, điện ảnh
 • Khoa Kịch hát, nhạc dân tộc
 • Khoa Đạo diễn sân khấu, điện ảnh
 • Khoa Thiết kế mỹ thuật, hóa trang và phục trang
 • Khoa Quay phim
 • Khoa Biên kịch, lý luận phê bình
 • Khoa Nhiếp ảnh
 • Khoa Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng
 • Khoa Truyền hình – Truyền thông

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM

Địa chỉ

Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM125 Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Hồ Chí Minh, Việt Nam