Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7 Khá
Trang chủ Chưa phân loại

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – Hong Bang International University (gọi tắt là HIU) được thành lập từ năm 1997. Sau 23 năm phát triển, HIU không chỉ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khoẻ để đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế.

Tòa nhà HIU nổi bật trên con đường Điện Biên PhủTòa nhà HIU nổi bật trên con đường Điện Biên Phủ

* Thông tin được cập nhật vào tháng 4/2020.

Nguồn: Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Địa chỉ

Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Cơ sở Điện Biên Phủ215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Cơ sở Đầm Sen120 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM