Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

8 Khá
Trang chủ Chưa phân loại

Việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là một sự kiện quan trọng, là sự mong mỏi của các thế hệ cán bộ đã và đang công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Tuyệt đại đa số cán bộ ngành Kiểm sát được đào tạo từ mái trường này.

Giới thiệu về trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Quyết định số 614/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ngày 25/5/2013, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Quyết định bổ nhiệm các đồng chí trong Ban Giám hiệu Nhà trường.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã khẩn trương thực hiện các thủ tục xin mở mã ngành đào tạo chuyên ngành luật, xin phép đào tạo đại học cũng như xin chỉ tiêu để thực hiện đào tạo bậc đại học ngay trong năm 2013.

Giới thiệu về trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Sứ mệnh

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Kiểm sát, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra viên, kiểm sát viên, điều tra viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát có chất lượng cao đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát và cho xã hội, là một trong những cơ sở đào tạo ngành Luật theo định hướng ứng dụng hàng đầu của Việt Nam.

Đội ngũ giảng viên

Ban Giám hiệu luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo của các khoa chuyên môn, của đội ngũ giảng viên; ban hành những chế độ chính sách ưu tiên đối với đội ngũ giảng viên; tạo mọi điều kiện để giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn và kiến thức thực tiễn. Chính vì vậy, sau một năm tổ chức đào tạo đại học, các môn học hầu hết đã được các khoa chuyên môn phân công giảng viên đảm nhận, tạo ra sự chủ động trong quá trình tổ chức giảng dạy.

Giảng viên và sinh viên của trường

Giảng viên và sinh viên của trường

Cơ sở vật chất

Công tác xây dựng cơ sở vật chất của trường được đẩy mạnh,hệ thống phòng học của nhà giảng đường 4 tầng đã được đầu tư trang bị những thiết bị hiện đại, như máy chiếu, máy tính, máy điều hòa phục vụ giảng viên và sinh viên.

Năm 2012, trường đã khởi công xây dựng tòa nhà Ký túc xá 11 tầng và năm 2014, khởi công xây dựng tòa nhà Hành chính 9 tầng. Hệ thống giảng đường, nhà hành chính, nhà ký túc xá mới được xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho khoảng hơn 2.000 học viên, sinh viên.

Trang thiết bị trong giảng dạy của trường

Trang thiết bị trong giảng dạy của trường

Thành tựu

Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và trưởng thành, năm 1984, trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1990, trường được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 2010, trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong 45 năm qua.

Nguồn: Đại học Kiểm sát Hà Nội

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Địa chỉ

Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam