Trường Đại học Chính trị

Trang chủ Chưa phân loại

Trường Đại học Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại học được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sứ mạng

Sứ mạng của Nhà trường: Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Đại học Chính trịĐại học Chính trị còn được gọi là Trường Sĩ quan Chính trị

Giáo dục – Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Đối tượng đào tạo

 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội.
 • Đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn.
 • Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
 • Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành KHXH&NV

Hình thức đào tạo:

 • Đào tạo chính quy tập trung dài hạn.
 • Đào tạo chính quy tập trung ngắn hạn.

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, đại học và sau đại học.

Các chuyên ngành đang đào tạo:

 • Đào tạo thạc sĩ với 3 chuyên ngành: Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (bắt đầu từ năm 2014). Hiện nay, Nhà trường đang xây dựng đề án mở rộng đào tạo thêm 02 chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Kinh tế chính trị.
 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ thanh niên và quân nhân đã tốt nghiệp PTTH.
 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ đối tượng cử tuyển dân tộc thiểu số.
 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội từ sĩ quan đã tốt nghiệp ở các trường quân đội; Hạ sĩ quan, binh sĩ đã tốt nghiệp các trường đại học.
 • Đào tạo giáo viên KHXH&NV các chuyên ngành: Triết học; Lịch sử; Chính trị học; Kinh tế; Tâm lý học; Giáo dục học.
 • Đào tạo ngắn cán bộ chính trị cấp phân đội (chuyển loại chính trị 6 tháng).
 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho Bộ Công an.
 • Hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp phân đội.
 • Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh.
 • Đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ CTĐ, CTCT cho các đối tượng theo chỉ tiêu

Cơ cấu tổ chức nhân lực

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng, các khoa giáo viên, các đơn vị quản lý học viên, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của một đơn vị quân đội.
Các đối tượng học viên được tổ chức quản lý tại các hệ, tiểu đoàn. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động quản lý, rèn luyện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
Các khoa giáo viên được tổ chức thành 14 khoa; đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo cơ bản, chính quy; nhiều giảng viên đã trải qua thực tế chiến đấu, quản lý, chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu; mẫu mực, nhiệt tình, trách nhiệm; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học gần 60%.

Nguồn: Đại học Chính trị

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Đại học Chính trị

Địa chỉ

Đại học Chính trị Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Hà Nội