Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

7 Khá
Trang chủ Chưa phân loại

Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 – CTC1 được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1 – Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947).

Thực hiện chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng về giáo dục – đào tạo, nhiệm vụ của Ngành trong những năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, quản lý và phục vụ. Trường đã đặc biệt chú trọng tới vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn hoá và đa dạng hoá chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới vào nội dung giảng dạy đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Ngành và xã hội.

Nhà trường đã trực tiếp đào tạo được hơn 55.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật, phối hợp với trường Đại học Xây dựng, Học viện Tài chính – Kế toán đào tạo hàng ngàn kỹ sư xây dựng, kỹ sư cấp thoát nước & môi trường, cử nhân kế toán. Học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng và đang nắm giữ những nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan quản lý xây dựng, đô thị, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và trên các công trình lớn của mọi miền đất nước.

Cao đẳng Xây dựng số 1

Không gian trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Nhiệm vụ nhà trường

– Căn cứ đường lối, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tiến hành xây dựng và trình Bộ Xây dựng, phê duyệt mục tiêu chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo các ngành, nghề Bộ Xây dựng giao cho trường đào tạo.

– Tổ chức thực hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật thuộc các nghề xây dựng được Bộ Xây dựng giao, đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

– Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề đào tạo của trường.

– Tổ chức triển khai nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao, phục vụ lao động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng.

– Tổ chức các dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành xây dựng, các dịch vụ về sản xuất, dịch vụ phục vụ sinh viên – học sinh theo quy định của pháp luật.

– Phát triển quan hệ hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học dể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo được Bộ Xây dựng giao.

Cơ sở vật chất

Nhà trường đã, đang và sẽ được đầu tư nhiều dự án để nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Nhà trường hiện có: 48 phòng học và hội trường, 6 phòng máy vi tính, 3 phòng thí nghiệm, 1 xưởng thực hành, 72 phòng ở cho HS-SV. Các phòng học và Hội trường đều được trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại như: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu điện tử và các thiết bị âm thanh ánh sáng…

Thời gian tới nhà trường tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng giảng đường, khu là việc cao tầng, xưởng thực hành các nghề nhằm đáp ứng tốt hơn nữa công tác giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường.

Thư viện

Phòng thư viện của trường Cao đẳng Xây dựng Số 1

Nguồn: Cao đẳng Xây dựng Số 1

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

Địa chỉ

Cao đẳng Xây dựng số 1 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam