Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội

6 Trung bình
Trang chủ Chưa phân loại

Lịch sử hình thành

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tiền thân là Trường Trung cấp Thương nghiệp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1680/QĐ-TCDC ngày 09/4/1965 của UBHC thành phố Hà Nội (nay là UBND thành phố Hà Nội). Để phù hợp với sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 13/5/1993 trường được đổi tên thành Trường Trung học Thương mại và Du lịch Hà Nội theo Quyết định số 1948/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 01/9/2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT nâng cấp thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Giới thiệu trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Trường có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo đúng ngành nghề đào tạo theo quy định hiện hành của nhà nước. Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho đào tạo, sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại và du lịch, hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà NộiTrường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội

Mục tiêu, sứ mạng

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; có sức khỏe, đạo đức, có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Lớp học tại trườngKhung cảnh học tập tại trường

Những thành tích nổi bật

– Năm 1985: Huân chương lao động hạng Ba

– Năm 1990: Huân chương lao động hạng Nhì

– Năm 2004: Huân chương lao động hạng Nhất

– Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Thành phố Hà Nội.

Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội

Địa chỉ

Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam