Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn – Quảng Ngãi

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu tổng quan

Phóng sự về trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ngãi (nguồn: Youtube)

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quyết định thành lập tại số 1963/QĐ-LĐTBXH ngày 20/12/2013, là cơ sở dạy nghề công lập, hoạt động theo mô hình trường cao đẳng nghề công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi là Trường mới thành lập trong dự án “Thành lập 5 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc”, nguồn vốn do chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Chức năng

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động; bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.

Hội thao trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ngãi

Nhiệm vụ

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề. Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề.

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi có 7 phòng, 6 khoa và 3 trung tâm trực thuộc với hơn 100 CB-VC-GV có trình độ chuyên môn cao, có tâm huyết nghề nghiệp, nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Trường đào tạo 12 nghề với 3 cấp độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.

Trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm học 2018-2019

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ngãi

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn – Quảng Ngãi
Trụ sở 236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Website viethanquangngai.edu.vn

Địa chỉ

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi236 Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi