Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu

Trang chủ Chưa phân loại

Mục tiêu:

 • Xây dựng trường một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao trong khối các trường nghề, từng bước bắt kịp trình độ của khu vực và thế giới.
 • Là trung tâm đào tạo tin cậy cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Xây dựng trường là một trường đa ngành, đa nghề, phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
 • Tạo dựng được thương hiệu “Phú Châu” có uy tín, quan hệ quốc tế rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng và chủ động hội nhập.

Chiến lược:

 • Phát triển đào tạo: Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, từng bước đạt trình độ khu vực và quốc tế. Phát triển một số ngành mũi nhọn, tạo khả năng thương mại và hợp tác quốc tế.
 • Phát triển nghiên cứu khoa học và công nghệ: Xây dựng trường thành một cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Tăng các nguồn thu ngoài đào tạo như từ các hoạt động KH và công nghệ, sản xuất và dịch vụ.
 • Phát triển hợp tác quốc tế: Không ngừng phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo, khoa học công nghệ và sản xuất với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và quốc tế.
 • Phát triển đội ngũ: Không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, quản lý giàu tâm huyết, có năng lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài nước để phát triển nguồn lực cho nhà trường.
 • Phát triển cơ sở vật chất: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng , đổi mới trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật một cách hiện đại, đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ.

Sứ mệnh:

 • Đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, có ý thức kỷ luật, có đời sống văn hóa phong phú, có tâm hồn Việt Nam lành mạnh trong lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật.
 • Đồng hành cùng các doanh nghiệp vì sự phát triển và chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ.

Nguồn: Trường Cao đẳng nghề Phú Châu

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Nghề Phú Châu

Địa chỉ

Cao Đẳng Nghề Phú Châu 99 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam