Trường Cao đẳng nghề Lao động Xã hội Hải Phòng

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu về trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1133/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trường Dạy nghề Bạch Đằng và Trường Dạy nghề người tàn tật Hải Phòng.

Trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.

Lịch sử phát triển của trường

Lễ thành lập trường

Lễ thành lập trường

Sứ mạng, tầm nhìn

  • Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.
  • Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời xây dựng mối quan hệ với các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần để tạo chỗ làm việc cho học viên sau khi ra trường.
  • Trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo nhân lực kỹ thuật, nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng làm việc, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Đội ngũ giảng viên

Hiện tại trường có 85 cán bộ, giảng viên, giáo viên có trình độ Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân, Thợ bậc cao có kinh nghiệm lâu năm.

Đội ngũ giảng viên của trường

Đội ngũ giảng viên của trường

Cơ sở vật chất

Trường có tổng diện tích mặt bằng 21.500 m2 gồm:

  • Trụ sở chính: số 83 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
  • Cơ sở đào tạo 1: Phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
  • Cơ sở đào tạo 2: Số 72 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
  • Cơ sở đào tạo 3: 17/63 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Nguồn: Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao đẳng nghề Lao động Xã hội Hải Phòng

Địa chỉ

Cao đẳng nghề Lao động Xã hội Hải Phòng72 Hoàng Thiết Tâm, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam