Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế

Trang chủ Chưa phân loại

Ngày 15/02/2007 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế được thành lập theo Quyết định số 265/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp Trường Kỹ thuật thiết bị y tế và được Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường theo Quyết định số 2639/QĐ-BYT.

Ngày 18/08/2017 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế đổi tên thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế theo quyết định 1300/QĐ-BLĐTB&XH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế

Địa chỉ

Cao Đẳng Nghề Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế 465 30 Tháng 4, Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam