Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu tổng quan nhà trường

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiền thân của Trường CĐ GTVT TW III là trường Công nhân kỹ thuật công trình trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp công trình 4, được thành lập ngày 26/11/1976 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT. Từ ngày thành lập đến nay, trường đã nhiều lần được đổi tên để phù hợp với sự phát triển trình độ đào tạo của nhà trường.

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tầm nhìn

Đến năm 2022, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III sẽ trở thành cơ sở giáo dục đạt chuẩn trường chất lượng cao.

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III

Địa chỉ

Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III 73 Văn Cao, Phú Thọ Hoà, Hồ Chí Minh, Việt Nam