Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu trường

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm tiền thân là Trường Trung học kỹ thuật muối (Đồ Sơn – Hải Phòng) được thành lập vào năm 1962. Năm 1982, Trường trung học Cán bộ nghiệp vụ lương thực và thực phẩm (Hà Bắc) sáp nhập và đổi tên thành Trường Cán bộ quản lý và nghiệp vụ công nghiệp thực phẩm. Năm 1989, Trường trung học Lương thực I (Ninh Bình) sáp nhập về và đổi tên thành Trường trung học Nghiệp vụ quản lý LTTP.

Ngày 17 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 937/QĐ-BGDĐT thành lập trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm trên cơ sở nâng cấp Trường trung học nghiệp vụ quản lý LTTP.

Chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ quản lý kinh tế kỹ thuật lương thực thực phẩm bậc trung học để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay trường là cơ sở duy nhất đào tạo ngành kỹ thuật sản xuất muối .

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ giáo viên: Nhà trường có gần 100 cán bộ, viên chức (Trong đó có 20 thạc sĩ, 1 nhà giáo ưu tú, 5 giáo viên giỏi toàn quốc, nhiều giáo viên giỏi cấp ngành thành phố).

đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Thành tựu

– Các Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất.

– Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ.

– Nhiều Cờ và Bằng khen của các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hải Phòng, Trung ương Đoàn, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, LĐLĐ thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội thể thao ĐHCN …

Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Địa chỉ

Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm Nguyễn Hữu Cầu, Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam