Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Thương – CETIC

Trang chủ Chưa phân loại

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Thương – CETIC

Địa chỉ

Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Thương – CETIC 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, Cách Mạng Tháng Tám, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam