TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu về trường

Tham quan trường Cao đẳng Hàng hải I cùng đoàn Nhật Bản (nguồn: youtube)

  • Thành lập ngày 04/5/1972 tại QĐ số 889/QĐ/TC-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT – Trường Công nhân kỹ thuật Đường biển.
  • Ngày 27/4/1990 tại QĐ số 747/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bưu điện đổi tên thành Trường Kỹ thuật và Nghiệp vụ hàng hải I.
  • Ngày 02/12/1996 tại QĐ số 3199/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT nâng cấp thành Trường Trung học Hàng hải I.
  • Ngày 01/02/2007 Tại QĐ số 661/QĐ-BGDĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường cao đẳng Hàng hải I.

Sinh viên Cao đẳng Hàng Hải

Sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải I

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất được đầu tư kỹ lưỡng và đầy đủ gồm các phòng học, nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu vừa học lý thuyết vừa học thực hành của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn có các các trung tâm huấn luyện và đội tàu huấn luyện.

Toàn cảnh trường Cao đẳng Hàng hải I

Sứ mạng
Trường Cao đẳng Hàng hải I là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học với triểt lý và phương pháp hiện đại; có chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biể và xuất khẩu lao động.

Tầm nhìn
Đến nắn 2020, Nhà trường phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành theo hướng tiên tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.
Phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trung tâm đào tạo trọng điểm ngành giao thông vận tải, có đẳng cấp, thương hiệu trong nước và khu vực.

Nguồn: Trường Cao đẳng Hàng hải I

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

Địa chỉ

CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I 232 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam