Học viện Phụ nữ Việt Nam

Trang chủ Chưa phân loại

Lịch sử phát triển và hình thành

Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 2012 theo quyết định củaThủ tướng Chính phủ. là thành quả kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp, cán bộ nữ cho hệ thống chính trị; tham gia đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học, sau đại học), có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội; Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ…

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Quyết định cho phép Học viện phụ nữ Việt Nam đào tạo các ngành có trình độ Đại học, chủ yếu là ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh kể từ năm 2013.

55 năm Học viện Phụ nữ Việt Nam

Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Học viện Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn trong từng thời kỳ. Bên cạnh đó, học viện chủ trương thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ để tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam về các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu để được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể, một số ngành đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu khoa học, trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết, Tận tụy, Sáng tạo, Chất lượng.

Học viện Phụ nữ Việt Nam là thành quả kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (Nguồn: HVPNVN)

Học viện Phụ nữ Việt Nam là thành quả kế thừa sự phát triển hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (Nguồn: HVPNVN)

Mục tiêu phát triển

Chương trình đào tạo Đại học và sau Đại học

Học viên chuyên tâm đào tạo trình độ Đại học, sau Đại học cho khoảng 3500 sinh viên ở 6 chuyên ngành khác nhau. Đặc biệt, trường chú trọng đào tạo những ngành học phục vụ mục tiêu bình đẳng giới và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trường đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tương đương với các cơ sở đào tạo uy tín khác trong nước.

Bồi dưỡng cán bộ đào tạo

Học viện không ngừng cố gắng trở thành trung tâm đào tạo uy tín cho hơn 2000 lượt cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ hàng năm, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng quản lý lãnh đạo, nhận thức và trách nhiệm về bình đẳng giới.

Nghiên cứu hoạt động khoa học, công nghệ

Trường mong muốn trở thành một cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học về những vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới có uy tín, để từ đó trở thành cơ quan tham mưu chính về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách về bình đẳng giới tại Việt Nam.

Hợp tác quốc tế

Học viên không ngừng thúc đẩy sự phát triển và hợp tác với ít nhất 10 cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học từ các nước phát triển, trong đó có ít nhất 1 chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao.

Mô hình tổ chức và tự chủ tài chính

Học viên hướng đến mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm khai thác tối ưu nguồn nhân lực, đảm bảo trường có thể tự chủ ít nhất 50% nhu cầu về tài chính.

Tầm nhìn năm 2030

Công tác nghiên cứu khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam

Nguồn: Học viện Phụ nữ Việt Nam

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Học viện Phụ nữ Việt Nam

Địa chỉ

Học viện Phụ nữ Việt Nam 68 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam