Cao đẳng Vĩnh Phúc

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu trường

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc. Sau 29 năm sáp nhập tỉnh Vĩnh Phú, ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập.

Để cung cấp nguồn giáo viên cho ngành giáo dục của tỉnh nhà, trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc được thành lập ngày 23/4/1997 theo Quyết định số 384/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 1 năm hoạt động, trường được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 192/1998/QĐ-TTg ngày 29/9/1998 thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc.

Hình ảnh của trường

Hình ảnh của trường

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành, năm 2010, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo Quyết định số 4680/BGDĐT, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan trong tỉnh và địa phương nơi trường đóng. Công tác đào tạo của nhà trường dần đi vào ổn định.

Cơ sở chính

Cơ sở chính

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ CBVC ngày càng trưởng thành, đủ phẩm chất và năng lực, vững vàng tự tin trong công việc. Đến nay, nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo cho nhu cầu đào tạo và phát triển.

Tổ chức bộ máy nhà trường cơ bản đã ổn định theo đúng quy chế hoạt động của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt: Ban giám hiệu, 08 phòng chức năng, 03 khoa chuyên môn, 03 tổ trực thuộc, 02 trung tâm, tính đến năm học 2015 – 2016 nhà trường có 187 (cán bộ giảng dạy 141, viên chức 46), trong đó có 4 tiến sĩ, 96 thạc sĩ, đang học NCS 10, và 20 đang học cao học.

Chất lượng đào tạo

Lễ nhà giáo 20/11 tại trường

Phạm Quốc Trình (tổng hợp)

Nguồn: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Địa chỉ

Cao đẳng Vĩnh PhúcPhường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc