Cao đẳng Tài Chính – Quản trị kinh doanh

Trang chủ Chưa phân loại

Giới thiệu về trường

Giới thiệu trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh Doanh (nguồn: youtube)

Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính.

Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập theo quyết định số 6584/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở tổ chức lại hai trường: Cao đẳng Tài chính Kế toán I và Cao đẳng Bán công Quản trị Kinh doanh thuộc Bộ Tài chính.

Trường Cao đẳng Tài chính Kế toán I tiền thân là trường Trung học Tài chính Kế toán I được thành lập năm 1965, chuyên đào tạo cán bộ Tài chính Kế toán. Năm 2003 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Tài chính Kế toán theo quyết định số 3539/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Với bề dày 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hàng chục vạn cán bộ Tài chính Kế toán cung cấp nguồn nhân lực cho ngành Tài chính và cho xã hội, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hàng ba năm 1995, Huân chương lao động hạng nhất năm 2000, Huân chương độc lập hạng ba năm 2005.

Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính

Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính

Khoa và bộ môn

  • Khoa Kinh tế và Kinh doanh QT

  • Khoa HT thông tin quản lý

  • Khoa Kế toán – kiểm toán

  • Khoa Lý luận chính trị

  • Khoa Ngoại ngữ

  • Khoa QTKD

  • Khoa Thẩm định giá

  • Khoa Tài chính ngân hàng

  • Khoa giáo dục thể chất

Sứ mạng

Xây dựng và phát triển Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh trở thành Trường Đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, Tài chính và Quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Một hình ảnh khác của trường

Toàn cảnh trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị Kinh Doanh

Thành tích

Trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành (trong đó có 9 năm đào tạo bậc Cao đẳng) nhà trường đã mở rộng qui mô và nâng dần chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quản lý kinh tế cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba năm 1997, Huân chương lao động hạng Nhất năm 2002.

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài chính – Kinh Doanh.

Reviews

There are no reviews yet.

Để lại đánh giá

Tổng quan

Tên trường Cao đẳng Tài Chính – Quản trị kinh doanh

Địa chỉ

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh DoanhTrưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên